cukrovka

Prevencia vzniku cukrovky pomocou stravy

Diabetes mellitus, ľudovo nazývaný cukrovka, je závažné metabolické ochorenie, ktoré postihuje takmer 7% slovenskej populácie, čo je približne každý 15. Slovák. Mnohí sa mylne domnievajú, že toto ochorenie vzniká nadmernou konzumáciou cukru počas života. Hoci to môže vyplývať z názvu, problematika vzniku cukrovky je podstatne komplexnejšia. Organizmus nám navyše dáva niekoľko varovných signálov pred samotným prepuknutím …